Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Sportovní hala, studie interiéru

2022 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner a MgA. Matěj Görner

Křížení lepených vazníků klenbově zakřivených tvoří hlavní nosnou konstrukci. Nepřímé osvětlení prochází skrz světlíky a světlé odrazivé plochy do interiéru, tak aby hrací plocha byla rovnoměrně osvětlována v průběhu dne.
Tvar haly odráží tvar slavného blízkého kopce Říp.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image6_1024x576.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image5_1024x576.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image2_1024x576.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image3_1024x576.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image4_1024x576.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/Image1_1024x576.jpg