Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Sociálně zdravotní komplex, Červený Kopec, Brno

vizualizace pro : ing.arch. Michal Schwarz a ing.arch. Jindřich Starý - www.rangherka5.cz

Urbanistické řešení areálu je utvářeno třemi volně stojícími domy, které společně s ponechanou historickou stavbou vytváří zajímavý vstupní veřejný prostor, se kterým se mohou budoucí obyvatelé snadno identifikovat. Nové domy jsou vůči ulici osazeny na zvýšené úrovni, což umožňuje snazší přístup do podzemních garáží a zároveň snižuje potřebu radikálních zářezů do terénu. Ponechaná historická stavba, do které je situováno edukační centrum, obohacuje celý areál o původní historickou stopu. Z nového nádvoří je přístup do velkorysé vstupní haly, kde jsou soustředěny důležité společenské funkce stavby a odkud je snadný přístup ke schodištím a výtahům jednotlivých domů. Dispoziční řešení typického podlaží je přehledné s dostatečně dimenzovanými společenskými prostorami. Jeho přizpůsobení konkrétním požadavkům zadavatele nebude obtížné. Členění dvoulůžkových pokojů pomocí mobilních zástěn je nadbytečné. Architektonický výraz nových staveb je soudobý a přesvědčivý. Spolu s historickou stavbou vzniká kultivovaný areál s příznivým měřítkem. Porota doporučuje zvážit barevnost fasádních panelů vzhledem k sémantice zvolené barvy a dále prověřit šířku obvodových ochozů.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/259_f21000x935.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/259_1o1000x500.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/259_i2o1000x615.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/259_i1lino1000x600.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/259_screenshot-2019-07-04-1659311000x570.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/259_screenshot-2019-07-04-1659351000x607.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/259_screenshot-2019-07-04-1658441000x597.jpg