Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Rodinný dům, Srbsko, Český Ráj


2006 Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner , spolupráce Mgr. Rami Bala, studio ALL.CITY

Obec Srbsko u Branžeže se nachází v chráněné krajinné oblasti Český ráj mezi městy Mnichovo hradiště, Turnov a Jičín. Srbsko je průjezdnou vesnici směrem na hrad Kost s malou středovou návsí a několika rostlými ulicemi položenými v mírném údolí. Ze severu je toto místo chráněno lesem, jižně se krajina otvírá k vodní ploše Branžež, užívaná v letních měsících k rekreaci.
Kombinují se zde jednoduché stavby obytné rodinné s hospodářskými a doplňkovými. Jednopodlažní či dvoupodlažní s půdním prostorem , jak starší roubené ,tak kamenné nebo novější zděné. Střechy většinou sedlové s eternitovou krytinou, tmavými taškami nebo plechové. Cesty jsou zpevněné štěrkové či asfaltové.
Středně svažitý travnatý jižní svah o rozloze 1977 m² kopírující přilehlé pozemky a polní cestu vedoucí z návsi k lesu. Výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího místa na pozemku je 5 metrů.
Mezi domy budou dřevěné terasy s ovocnými stromy. Opěrná stěna kolem cesty bude zpevněna gabionovými koši a porostlá trávou. Na konci pozemku se také nalézá jednoduchá dřevěná stavba pro uschování zahradního nářadí. V rámci výstavby rodinného domu zde bude přistavěn sklad o půdorysné ploše cca 6 m². ( viz situace )

Dřevěná srubová konstrukce z lepených hraněných trámů ( 22x26 cm ) stojí na oddrenážované základové desce s pasy do nezámrzné hloubky. Trámy jsou profilovány, aby do sebe zapadaly a je mezi ně vkládána těsnící izolační vrstva. Svislé obvodové stěny získávají prostorovou tuhost v rohových spojích ‘na rybinu‘. Vlastností vrstvené srubové stavby je sedání v čase způsobený váhou vlastní konstrukce a tepelně , vlhkostními podmínkami. Proto všechny okenní a dveřní otvory musí počítat s dilatací. Sedání se ukončí ( či o dost zpomalí ) cca po dvou letech. Toto bude upřesněno v prováděcí dokumentaci. Konstrukce je mechanicky odolná, stabilní a odolává zatížením a vnějším vlivům.
Výstavba, provoz a případná demolice stavby musí co nejméně negativně ovlivňovat životní prostředí a spotřebu energií. Dům čerpá z obnovitelných přírodních zdrojů nezatěžujících přírodu. Využívá sluneční energie k doplňujícímu ohřevu teplé užitkové vody a vytápění. Krb je také začleněn do tohoto oběhu pomocí vodovodní krbové vložky. Užívá také kombinovaného zdroje nočního proudu a LTO.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_huste2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_9.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_7.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_8.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_5_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_huste4.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_6.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_4.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_5.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_3.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/5_1.jpg