Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Technické zázemí správy KRNAP


Ing.arch.MgA. Tomáš Legner a Ing.arch. Jan Bouchal
První místo v soutěži.

Umístění, orientace, tvar respektující původní hmoty objektů. Pojednání fasády vzhledem k současným nárokům a účelu stavby, tz, materiál, velikosti a členění otvorů, důraz na čisté tvary, původní proporce a současná měřítka. Účinný výraz jednoduché a účelné hmoty, přiznání materiálu nosné dřevěné konstrukce na fasádě, zmenšení objemu dřevěným rastrem fasády.
Navrhované dispoziční a provozní řešení budov a dvora s parkovacími stáním vychází z daných provozních vztahů stávající situace. Požadavky na typologický program, objem návrhu a návaznosti jednotlivých prostorů předložil investor, my jsme definovali vnější výraz a konečné rozmístění jednotlivých prostorů v objektu i v rámci celého areálu v rámci navržené kompaktní hmoty do racionální dispozice, navrhli funkční a vizuální propojení. Funkce a význam jednotlivých prostorů je určující pro umístění v domě, vzdálenost ke schodišti, polohy oken na fasádě, orientaci ke světovým stranám a hlavnímu vjezdu.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_situace1600x1139.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_zakres11600x630.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_nadhled1600x1136.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pohled21600x805.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pohled11600x800.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_zakres21600x800.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pohled81600x920.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_z-klasterni-zdi-nadhled1600x618.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pohled31600x1200.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pohled51600x916.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pohled41600x995.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pohled71600x1024.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pohled61600x998.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_lesicek1600x826.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_nadhled21600x616.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_nadhled-na-pozemek-z-valniku-dum-a-skleniky1600x482.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_rybnicek-cylinder1600x455.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_pozemek-z-nadhledu-z-okna-historicke-budovy1600x697.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/102_z-klasterni-zdi-1600x269.jpg