Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Central Park Botanica


Ing.arch.MgA.Tomáš Legner, Ing.Ing.arch.Vladimíra Novotná, Bc. MgA. Matěj Görner, Ing.arch. Jan Bouchal, MgA. Matěj Jakoubek, spolupráce LUCIDA s.r.o.

Plocha parku o velikosti cca 150x35m je na mírně svažitém pozemku č.p. 1342/1. Pozemek je orientovaný podélnou osou přibližně ve směru východ-západ, ohraničený ulicí Otopašská na východní straně a ulicí Laténská na západě. Prostor parku je vymezený na severní a jižní straně bytovými domy obytného souboru Botanica, na jižní straně jsou domy aktuálně ve fázi výstavby.Samotná plocha parku je ohraničena stávajícími chodníky resp. komunikacemi pro pěší ze zámkové dlažby, jižní hranice parku sleduje ulici Pod stolovou horou š=6m. V severo-jižním směru dělí pozemek na dvě poloviny ulice Brzorádových, komunikace vyhrazená pro pěší, která zároveň tvoří svislou osu části obytného souboru Botanica.

Celé řešené území parku rozdělujeme do pěti autonomních fungujících částí, přičemž všechny části dohromady vytváří jeden kompaktní, krajinotvorný celek přirozeně navazující jak na urbanismus okolních budov, tak i na geomorfologickou a vegetační přirozenost přírodního parku Košíře.

Plocha č.1-Sportovní víceúčelové hřiště - Umístění v rámci vymezeného území resp. parku Botanica odpovídá méně exponovanější a frekventovanější části. Oplocené hřiště tak pomáhá park z jedné strany částečně uzavírat a také chránit. Hřiště je výškově usazeno s jižní hranou pozemku, čímž u severní hranice vzniká přirozený zatravněný svah s lavičkami, který chrání a pocitově uzavírá prostor hřiště. Na této zelené tribuně jsou volně vysázené stromy, které zajišťují stín a zpříjemňují pobyt.Ze sportovního hřiště se tak stává jak místo pro aktivní odpočinek tak i místo pro setkávání, společné hry a zápasy všech generací, hlediště s lavičkami je možné využít i pro divadelní představení a přednes nebo vystoupení dětí z mateřských školek. Prostor kolem hřiště není bariérou pro volné procházení, dá se projet s kočárkem i na bruslích, na svažitou plochu navazuje postupným zakousnutím jednotlivých stupňů, zazubením úrovní sezení do svahu. Povrch kolem hřiště je stejný jako povrch cestiček v parku, litý probarvený beton s pískem, barevně odlišený kolem hrazení hřiště, tribuny na sezení jsou z pohledového betonu, náhodně obložené dřevem jako lavičkami na sezení. Oplocení samotného hřiště je maximálně transparentní, z přírodního a bezúdržbového materiálu, z pletiva z pozinkované oceli. Stromy jsou nepravidelně rozmístěné kolem hřiště, vymezují prostor uvnitř, některé vsazeny i mezi stupně tribun záměrně narušují přísné linie ohraničení.

Plocha č.2 - Volné sporty - Otevřená zelená platforma - rovný trávník vybízející k pikniku, hraní ležérních her, petanque, házení frisbee, či pouhému čtení knížky na dece. Místo je obklopeno stromořadím v eliptickém tvaru, které tak uzavírá tuto plochu od okolí. V západním cípu elipsy potom stojí lípa, která bude za 30 let největším stromem na řešeném území z plánovaným košem kolem 16m. Listí stromů hraje na podzim barvami od okrové, přes vínovou až po hnědo zlatou. Na jaře zase sytě žlutozelenou. Ve stínu těchto stromů jsou umístěny lavičky, které jsou orientovány směrem do tohoto volného prostranství. V této oáze se člověk cítí bezpečně a je odstíněn od rušného okolí. Cesty kolem, jenž vyrovnávají sklon terénu pomocí plynulých ramp, jsou určeny pro kočárky, kolaře a in-line bruslaře. Sklon cest, který má překonat výškový rozdíl 1,7m, díky svému zaoblení do půl elips, je minimální 3%. Přímá cesta je také možná přes schodiště v kolmém směru. Zde je možné si odpočinout, posadit či nazout brusle.

Plocha č.3 - Náměstí - V centru parku bude fungovat jako „společenská“ část s lavičkami a kruhovým náměstím. Je několikastupňovými schody rozdělená do tří výškových úrovní. Plochy jsou zpevněné, vydlážděné několika typy dlažeb. Setkávají se zde obě ramena osmičkové stezky. Celý prostor je těžištěm parku a významným bodem v makro-urbanistické struktuře. Náměstím prochází význačná městská osa začínající u pěší lávky přes Bucharovu ulici a ústící v Košířském parku. Kompozice náměstí tuto centrální osu nezdůrazňuje a nemonumentalizuje. Uspořádání náměstí hledá vhodný kompromis mezi živostí a intimností, mezi symetrií a decentralizací. Výrazný charakter tomuto místu dodává trojice klimatických struktur, tedy Slunečník, Větrník a Dešťovník. Každý z objektů se inspiruje jiným meteorologickému jevem, každý svým způsobem reaguje na své okolí. Každý je jiný co do konstrukce, autorského rukopisu, velikosti a způsobu interakce. Každý je svůj a dohromady vytvářejí pevné společenství. Slunečník – široký obelisk je zároveň slunečníma hodinami. Větrník – vysoký objekt natřený pestrými barvami s korouhvičkou reagující na směr a intenzitu větru. Dešťovník je podélná zelenomodrá mísa s průměrem okolo 2m pracující jako suchá louže – otevřená nádoba uchovávající dešťovou vodu, dokud se voda neodpaří. V tomto mezičase slouží jako pítko pro ptáky, jako vzpomínka na poslední déšť. Člověk sedící na jedné z laviček na náměstí je chtě nechtě vtažen do přírodních cyklů, podvědomě vnímá jakým směrem se pohybuje slunce, odkud vane vítr, kdy pršelo. Člověk se začleňuje do přírozených cyklů. Člověk se stává součástí krajiny ve které bydlí.

Každý z objektů bude navržený jako bezúdržbový a z trvanlivých materiálů. Zhruba za dobu jedné generace doplní tři objekty čtvrtý člen – lípa malolistá, největší strom v parku, který zakryje prostranství stínem. Strom doplní trojúhelníkovou kompozici objektů na čtyřúhelník a uzavře tak světský rámec prostranství.

Plocha č.4 - Bylinné záhony - část „stromů, bylin, ptáků, vůní a chutí“
Přírodní park je navržen jako labyrint jednotlivých kruhových objektů. Ty mají různou funkci. Vodní hladina, záhony bylinek, rostlin a dřevin. Umožňují klidné posezení, svou barevností potěší oko i mysl. Jsou domovem ptáků. průchozí prostor – otevřená bylinková zahrádka / jednotný design – minimální množství tvarů (pouze jejich modifikace), které mají různé funkce / kombinace různých druhů stromů a bylin – ne na jednotlivých místech, ale v celku / ponechání přirozeného svahu terénu – kontrastem potom vodorovné „obruby-lavičky“

Plocha č.5 - Dětské hřiště - Environmentální výchova je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou, s životním prostředním a zasahuje do různých oblastí jeho aktivit. „Kapka“ pro dětské hřiště je umístěna na východním konci celé plochy. Přístup na hřiště je z východu přes vydlážděnou část s velikým stromem, nebo ze západní strany z parku. Od stezky je odděleno živým plotem (habr obecný, buxus), pak neprůlezným pletivem do výšky cca 1m. Hřiště je tak uzavřeno zelenou bariérou od okolního světa. Vnitřní strana je lemována záhonem levandule, která miluje letní slunce a jižní stranu. V zálivech vln jsou lavičky, do vrcholu jsme umístili zahradní stolek. Vstupy mají prostor pro kola a celý areál je vybaven odpadkovými koši. Další rostliny pro osázení jsou trvalky s léčivými účinky jako máta, dobromysl, třezalka velkokvětá, meduňka a šalvěj či jahodník obecný. Všechny rostliny a stromy jsou označeny botanickým názvem – jako v Botanické zahradě! Celým hřištěm prochází „SKÁKACÍ CESTA“ – z kamene na kámen, z kanálu na kanál, z barvy na barvu… Pohyb po hřišti s kočárkem je zajištěn tak, že některé kameny jsou v rovině terénu. Materiálem bude pískovec, opuka či beton. V kamenech jsou otisky tlapek zvířat, lidí, stromů, kytek a věcí. Přirozeně stárnou a podléhají času. Mají prohlubně, v kterých zůstává dešťová voda - louže. Pískoviště má okraj s dřevěným okrajem pro sezení. Dopadové zóny atrakcí jsou z barevné lité pryže. Povrch ostatních pochozích ploch je válcovaná šotolina, či písek. Okolní stromy opět vytvářejí přirozenou barieru od okolního dění. Na východním okraji parku je umístěn veliký strom (platan, lípa)s kruhovým sezením. Za třicet let doroste do výšky dospělého stromu. Mohutný strom je i na západní straně, aby vytvářel stín pro posezení na lavičkách. Prostor je vybaven pítkem s pitnou vodou, dosažitelné pro děti menšího vzrůstu. Atrakce jsou základními dětskými zábavami: kolotoč, houpačky, skluzavka, houpací koníci, pískoviště s ohrádkou a točidlo. Z laviček je přehled po celém prostoru, bude doufejme dobrým místem pro fantazii dětského světa, pro hru zábavu i poučení. Hřiště je lemováno živým plotem z habru obecného. Z vnitřní strany je plot z pozinkovaného pletiva do výšky 1m. Hřiště má dva vstupy – z východu z ulice Otopašská a ze západní strany z parku. Hřiště je usazeno na střední výškovou kótu +0,850m. Terénní rozdíl mezi horním chodníkem a hřištěm je řešen pomocí hranatých betonových palisád. Rozdíl je maximálně 400mm. Na spodní straně fixuje betonová řada palisád stejný rozdíl, svah zde klesá na úroveň spodní cesty. V jižním cípu má plot výšku 1,4 m, aby vytvořil barieru 1 m pro vnitřní prostor hřiště. Horní hrana plotu bude pravidelně stříhána a udržována. Plocha hřiště je rozdělena skákací cestou z oblých pískovcových kamenů, do kterých budou vytesány stopy zvířat a listů použitých stromů. vzdálenost kamenů je větší než 10cm. Pro volnou komunikaci jsou kameny v hlavních úsecích zapuštěny do úrovně terénu a tvoří tzv.kamennou dlaždici. V dosahu dopadové zóny pískoviště je skákací cesta doplněna o terče z lité gumy.
Severní část, kterou oddělují kameny, má povrch z jemného bílého písku. Slouží jako dopadová zóna pro atrakce – pro skluzavku a houpačku. Dvojice laviček je umístěna do písmene V. záhony s levandulí a kontryhelem vytváří vlnité lemování tohoto sezení. Některé lavice mají stoleček. Uspořádání zajišťuje lepší soukromí pro skupinky. Z laviček je dobrý rozhled na všechny atrakce. Spodní část hřiště má základní povrch ze štěrkového mlatu. Dopadové zóny vytváří další plochu. Je barevně ztvárněna. Atrakcemi dětského hřiště je točidlo, nízkopodlažní kolotoč, houpadlo a kroužidlo. Uprostřed je umístěna akustická socha. Lavičky a záhony jsou symetrické k opačné straně. Při vstupu z parku je u vchodu instalováno pítko s pitnou vodou. Hřiště má 4 odpadkové koše. Stromy byly vybrány po sobě kvetoucí druhy barvy růžové a bílé, záhony jsou kombinací jasné zelené a fialovo-modré. Písek a kameny a beton budou tuto škálu doplňovat svým světe- šedavým odstínem. Herní prvky jsou z pozinkované oceli a tvrzeného plastu. Lavičky budou mít sedací části dřevěné. Hřiště bude z trvanlivých materiálů, avšak jeho přírodní charakter bude určovat skákací cesta a jemný písek.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_gtrees1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_start1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_elayout1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_asite1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_cvolumes1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_bphotos1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_dconcept1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_ffunctions1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_d2layout1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_d1layout1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_h1sports1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_h3sports1920x10801200675_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_h0sports1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i1meadow1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_h4sports1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_h5sports1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_h2sports1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_h6section1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_h3sports1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i3meadow1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i5meadow1920x10801200675_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i6meadow1920x10801200675_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i2meadow1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i4meadow1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i7meadow1920x10801200675_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i6meadow1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i7meadow1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_j1square1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k2naturalpark1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i5meadow1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_i8meadow1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k4naturalpark1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k3naturalpark1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k5naturalpark1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k8naturalpark1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k7naturalpark1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k6naturalpark1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l2playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l1playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k91naturalpark1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_k9naturalpark1920x10801200675_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l3playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l8playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l5playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l6playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l7playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l4playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l9playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_l71playground1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_p1examples1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_p4examples1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_p2examples1920x10801200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/120_p3examples1920x10801200675.jpg