Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Právnícká firma, U pilotů, Ruzyně

2009, Ing.arch. Jana Vencálková, Ing.arch. Igor Hobza, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner , Dipl. Ing. Claudia Schmidt

Administrativní objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Na pohledově exponované fasádě jsou umístěny vícefunkční velkoplošné otáčivé lamely, které pracují na principu laděného rezonátoru, a proto slouží jednak k pohlcení hluku z dopravy a zárovéň fungují jako sluneční clona a tvoří nejvýraznější tektonický prvek fasády.

Dispozice si klade za cíl zefektivnění využitelnosti ploch, zvýšení
kapacity a v neposlední řadě vytvoření relaxačních prostor.
Řešení vychází z konstrukčního principu příčného dvoutraktu s vnitřním atriem.

Kancelářské prostory jsou umístěny podél obvodových stěn objektu vždy do hloubky 5 metrů a jsou přístupné z vnitřní chodby, která obíhá kolem vnitřního atria – atrium otevřené přes všechna podlaží a prosvětlené střešním pilovým světlíkem.
Řešení prostoru atria vychází z požadavku tento půdorysně nevelký prostor prosvětlit a provzdušnit, proto je volená maximálně odhmotněná kombinace použitých materiálů, jejích tvarování a barevné řešení.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_sdf8.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_10.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_ds7.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_2a.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_14.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_exteier.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_11.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_4.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_3brizy.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_13.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_6.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_0.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_12contrasted.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/32_15interier.jpg