Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Líbeznice hasičská zbrojnice

2017 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner
MgA. Bc. Matěj Görner

Návrh má dva základní principy— přívětivost veřejného prostoru a funkční ergonomie technického zázemí. Jde o motivy protichůdné. Naše odpověď. Objekt slouží jako předěl. Předěl mezi relaxačním veřejným prostorem a obslužným prostorem technického zázemí.Organická forma objektu pomáhá oba hlavní principy rozvíjet. Organická forma zvyšuje dynamiku prostoru směrem k obci. Organická forma napomáhá lepší ergonomii lepší ergonomii motorových vozidel. Organická forma je atraktivní, bez zvýšení investičních nákladů zvyšuje hodnotu investice.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/232_i1317cimgpshorig1000x454.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/232_i1319cimgpshorig1000x454.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/232_sss1000x1081.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/232_i1293cimgpshorig1000x690.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/232_i1304cimgpshorig1000x454.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/232_i1315cimgpshorig1000x748.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/232_i1294cimgpshorig1000x383.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/232_i1318cimgpshorig1000x454.jpg