Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Bytový dům, Záběhlice, Skanska

2011 Autoři: Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner a spolupracovníci Ing.arch. Jan Bouchal, Ing.arch. Vladimíra Novotná, MgA.Bc. Matěj Gorner

Zadaný pozemek se nachází v mírném jižním svahu podél hlavní ulice V Korytech. Přístupný z ulice K Chaloupkám. V těsném sousedství stavební parcely jsou dva sedmipodlažní bytové domy a několik jednopatrových rodinných domů s obytným podkrovím. Od sedmdesátých let do dneška se na dané lokalitě staví bytové domy a hustota osídlení se zvyšuje.

Bytový dům se snaží maximálně využít stavební pozemek. Půdorys nadzemní části je určen tvarem pozemku a vstupními omezením, jako je především dodržení minimálních odstupů od kraje pozemku, dodržení odstupu od okolních budov, dodržení minimální doby proslunění rodinných domů na severu. Plnění koeficientu zeleně a zastavěné plochy. Viz výkresové přílohy a bilance ploch.

Půdorys typického podlaží má tvar nepravidelného sedmiúhelníku s nejdelší hranou orientovanou na jihozápad. Na typickém podlaží je 7 bytů různých velikostí. Komunikační jádro s dvojramenným schodištěm a výtahem umístěným v zrcadle schodiště. Situované je na východní fasádě, čímž je na schodišti zajištěno přirozené osvětlení a odvětrání. Předložené řešení nechává schodiště otevřené a každý byt tak tvoří samostatný požární úsek. Požární příčkou lze vertikální jádro uzavřít a vytvořit z něj samostatný požární úsek, což by eventuálně mohlo snížit stavební náklady. Velikost typického podlaží je 572 m2. Poměr čisté užitné plochy bytů k HPP je 74%. Poměr čisté nadzemní užitné plochy k HPP je 86,60%. Poměr ( RFA+NRFA ) / GFA je 86%.

V 7 NP se nachází tři atraktivní byty 4+kk s terasami. Plocha tohoto ustupujícího podlaží je o 30% zmenšená oproti ostatním nadzemním podlažím. Hmota domu tím pádem dostává dynamičtější tektoniku, přirozeněji se zařezává do terénu. Také se tím zvyšuje atraktivita prodávaných bytů díky velkým terasám orientovaným na jih.

Konstrukce budovy je železobetonový monolit s doplněným nosným zdivem. Sloupy v garážích jsou umísťovány v místech nosných mezibytových stěn aby strop byl efiktivní. Jádro je řešeno jako betonový tubus zajišťující prostorovou tuhost.

Ve fázi koncept navrhujeme bílou fasádu se šedými detaily. Dominantním prvkem budou výrazné sytě zelené balkóny s hloubkou 2m. Je zde možnost umístění stolku se 4 židlemi. Zábradlí je řešeno lehkým deskovým materiálem s tuhým jádrem. Balkóny i okna jsou na fasádě rozehrány v nepravidelném rytmu, který odpovídá nepravidelné typologii jednotlivých nadzemních podlaží. Parapety oken uskakují v zateplení o 5 cm oproti líci fasády a jsou tmavší. Tím vytváří dojem, že jsou na celou výšku patra. Římsa naopak mírně fasádu předstupuje a je řešena z deskového materiálu.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_zabehlicelegnervizuawal11831x10801200708.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_detailnew1200799.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_fasadadetail21200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_nadhledsuprnewsmall1200756.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_zabehlicelegnervizuawal31799x10801200720.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_nadhled12000x11251200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka041200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka031200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka071200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka231200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka241200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka251200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_zabehlicelegnervizuawal51920x8451200528.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_fasadadetal11200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_fasadadetail31200675.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_zabehlicelegnervizuawal21920x10401200650.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka221200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka181200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka161200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka211200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka201200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka191200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka271200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka171200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka151200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka141200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka131200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_valecnew1200559.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_detail1600x10661200800.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_fasadadetail41200695.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_printzabehlicefinalcutestranka261200848.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_nadhled21080900.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/115_nadhled11088900.jpg