Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Administrativní budova, Hostivař

2005

Ing.arch.MgA. Tomáš Legner, MgA. Roman Vrtiška, MgA. Vojtěch Javorský

Koncepce objektu vychází především ze zaměření firmy na specifickou část výroby zabývající se reklamními a prezentačními technologiemi, pro které je z hlediska jejich využití důležitá transparentnost a efektnost ve svém působení na okolí. Reklama slouží k rychlému předání informace především vizuální formou. Tato úvaha se stala pro koncepci celého objektu stěžejní, pracovním konceptem bylo slovní spojení „efektní transparentnost“, které se projevilo především na celkovém přístupu jak k exterieru tak i k interieru budovy.
Tento koncept se projevuje v celkové prezentaci idey domu navenek – pláštˇobjektu je de fakto transparentní i v používání materiálů v interiéru. Chápeme jej jako vícevrstevnatý a tímto vrstvením chceme dosáhnout jakéhosi tranparentního působení. V interieru používáním transparentních a grafických technik k docílení rozdělení mezi místnostmi, popřípadě naopak jejich vizuální propojení. Plášť je pak symbolickým přepisem tohoto konceptu a má navenek vyjadřovat zaměření firmy na reklamu. Někde je vidět dovnitř objektu, jinde naopak objekt svítí – místo vchodu je zvýrazněno svítícími materiály, které firma používá a dociluje jimi efektního působení. Koncept je výsledkem procesu práce a myšlení nad zadáním stavebníka.

Konstrukce

Konstrukce objektu je z hlediska půdorysu rozdělena na nosné a nesené prvky na modulové síti 5/6/5/6/5 na 7,5 M . Tyto dílce tvoří celou konstrukci spolu s stěnami, které by stavbu zavětrovaly v plášti i uvnitř struktury. Konstrukce je zamýšlena jako železobetonový montovaný prefabrikovaný skelet. Modifikace konstrukce by byly výše specifikovány během dalších fázích projektu, z hlediska investice je montovaný skelet nejméně náročnou konstrukcí.

Fasády, koncept pláště objektu

Fasáda a koncepce předsazeného pláště je součástí funkčních i estetických požadavků na symbiózu provozu – výroba, administrativa s okolím. Požadavky na světlost prostoru a zabránění průniku přímého oslunění do interieru jsou v těchto typech provozu dány normou.
Plášť je koncipován jako horizontální lamely z hliníku, alucobondu tak, aby paprsky slunve se odrážely a dovnitř budovy dopadalo světlo pouze odražené. Směrem vzhůru se intervaly mezi lamelami zvětšují, tzn. že v horních podlažích se dociluje většího průhledu ven a kontaktu s okolím. Fasáda je částečně zavěšena a fixována ocelovými styčníky s vnitřním pláštěm.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_3.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_dewd.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_7.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_printcb-zakres.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_15.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_hostivar0017.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_10.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_5.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_hostivar0012.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_6.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_8.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_9.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_18.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_11.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_13.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_14.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_16.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_17.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/8_19.jpg