Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Památník Holocaustu, Brno

2010
Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

Abstrahovaný symbol víry a zároveň úzkostlivé cesty ticha. Víra v život a v boha ve chvílích hrůz je jedinou spojující silou. Minimalisticky zjednodušený model svatostánku ( kostela či synagogy ) v podobě vysokého vstupního portálu a chóru na straně druhé s přicházejícím světlem skrz rovnoramenný trojúhelník symbolizující svatou trojici. Úzká cesta tunelem mezi těmito dvěma portály má vyvolat v návštěvnících pocity úzkosti a odloučení od okolí. Úzkost z malého prostoru. Stísněnosti ve vagónech smrti. Nemožnosti úniku, polapenost za plotem, ohraničení zdí. Vysvobozením je pouze světlo na konci tunelu jež zároveň znamená smrt.

Památník je umístěn na střed diagonály cesty parkem. Nutí návštěvníky, aby na vlastní kůži zažili pocit uvnitř stísněného prostoru. Šířka průchodu je velice minimální 90 cm a délka 9 metů. Dva lidé jdoucí proti sobě se zde jen těžce vzájemně vyhnou. Výška výtvarného díla je 6 metrů, jež je záměrně zvolena mimo lidské měřítko. Délka je volena tak, aby světlo vnikající do tunelu postupně přecházelo ve tmu. Člověk stojící uvnitř vnímá tmu a pouze světlo ho vede dál. Sluneční svit dopadá v průběhu dne dovnitř pod různým úhlem a vytváří tak jiné atmosféry. V noci je vnitřní prostor osvícen světly umístěnými na zemi a do parku tak svítí pouze abstraktní tvar dvou portálů – hranatý a trojúhelníkový. Orientace diagonální osy je jiho-jihozápad.

Dvě proti sobě zborcené zdi tunelu zároveň ze strany a při pohledu z dálky tvoří vysokou železobetonovou zeď, jako memento bariéry, ostnatých drátů, apod. Fašistická moc v sobě měla nelidskost a zvráceně racionální přesnost. Výtvarné dílo je velmi abstrahované a záměrně převyšuje lidský rozměr. Protilehlé podélné strany stěny jsou určeny pro židovskou a rómskou obec a měly by obsahovat jména obětí, datumy jejich narození a úmrtí.

Materiálem pomníku je železobeton, který bude dokonale a přesně odlit. Do betonu jako reliéf jsou odlity slova textů. Pěšina je písčitá mlatová a nemá na sebe nijak upozorňovat.

Železobetonová konstrukce stěn o šířce 12 cm je založena do nezámrzné hloubky. Stěny jsou vzájemně provázány stropem.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_1.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_31000560.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_test1_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_test4.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_test8.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_test7.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_test3.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_test6.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_test5.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/91_test2.jpg