Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Studio

Naše architektonická kancelář se věnuje široké škále architektonických zadání od produktového designu, rekonstrukcí, interiérů, projektování a engeneering domů od rodinných, souborů staveb až po veřejné budovy i urbanistické studie a parky. Spolupracujeme s dalšími profesemi pro technické zařízení budov, statiku, požární bezpečnost staveb a PENB. Navrhujeme domy v pasivním či nízkoenergetickém standartu. Architektura je pro nás poslání a služba, ve které se snažíme stále zlepšovat a posouvat hranice kvality a myšlenek do větší hloubky. Největší důraz klademe na počáteční část návrhu architektonické studii, která je důležitým základem pro další proces. Zajišťujeme kompletní stupně projektové dokumentace od projektu pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci až po autorský dozor na samotné realizaci.

Budeme se těšit na příjemnou spolupráci s Vámi. Rádi Vám pomůžeme s realizací Vašich snů a záměrů.

Our firm handles diverse tasks: product design, reconstructions, interiors, and engineering homes—family residences, complexes, public structures, and urban planning. Collaborating with professionals, we prioritize passive or low-energy house design. Architecture is our mission, pushing quality and ideas. Emphasizing the initial phase, we provide comprehensive project documentation—planning permission, execution, and author supervision. Eagerly anticipating collaborating with you, dedicated to realizing your dreams.

Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

email :

+420 777 147 252

spolupráce
Bc. MgA. Matěj Görner
MgA. Matěj Jakoubek
Ing.arch. Jan Bouchal
Ing.arch. Vladimíra Novotná

Statika : Ing. Mojmír Kondr , ČKAIT 0201887
Přípojky a rozvody ZTI: Ing. Petr Šturma , ČKA IT 0008912
Část elektro : Ing. Jaroslav Altera ČKA IT 0007576, David Bílek
Část VZT : Ing. Říha , ČKA IT 0009858
Část vytápění : Bc. Jan Homolka CKAIT 0012425
Část PBŘ : Ing. Petr Šturma , ČKA IT 0008912
Rozpočet stavby : Jaroslava Kalenská

Vybavení :
Vlastníme komerční licence programů Rhinoceros, ShapeLab, Adobe Creative Suite Master Collection, Krpano 360, Unreal Twinmotion a další.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/th-314_orez_tom_859x1000_v2.jpg
Ing.arch.MgA. Tomáš Legner