Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Studio

Naše architektonická kancelář vznikla v roce 2009 seskupením čtyř architektů. Dynamický tým má potřebné zkušenosti, zázemí i odhodlání pro experimenty. Zabývá se širokou škálou architektonických problémů, od produktového designu, rekonstrukcí, interiérů, projektování a engeneering domů od rodinných, souborů staveb až po veřejné budovy i urbanistické studie.

Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

email :

+420 777 147 252

Bc. MgA. Matěj Görner

+ 420 777 632 678

spolupráce
MgA. Matěj Jakoubek
Ing.arch. Jan Bouchal
Ing.arch. Vladimíra Novotná

Statika : Ing. Mojmír Kondr , ČKAIT 0201887
Přípojky a rozvody ZTI: Ing. Petr Šturma , ČKA IT 0008912
Část elektro : Ing. Jaroslav Altera ČKA IT 0007576, David Bílek
Část VZT : Ing. Říha , ČKA IT 0009858
Část vytápění : Bc. Jan Homolka CKAIT 0012425
Část PBŘ : Ing. Petr Šturma , ČKA IT 0008912
Rozpočet stavby : Jaroslava Kalenská

Vybavení :
Vlastníme komerční licence programů Rhinoceros, Adobe Creative Suite Master Collection, Krpano 360, Unreal Twinmotion a další.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/th-314_orez_tom_859x1000_v2.jpg
Ing.arch.MgA. Tomáš Legner
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/th-314_135_1matej_v2.jpg
MgA. Matěj Gorner
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/th-314_135_1jakoub-1_v2.jpg
MgA. Matěj Jakoubek