Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Smuteční síň, Roudnice n. L.

2010
spolupráce s Lennox architekti, autor Ing.arch. Jindřich Starý a Ing.arch. Michal Schwarz, spolupráce Ing.arch. Tomáš Legner

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU
Místo pro stavbu smuteční síně leží v koncové poloze hřbitovního areálu, který je tvořen městským hřbitovem, rozptylovou loučkou a židovským hřbitovem. Nová budova smuteční síně představuje řešení, jak areál vhodně uzavřít a zapojit více památku židovského hřbitova do komplexu roudnického pohřebiště. Kompozice židovského hřbitova je vstupním momentem k organizaci vlastního pozemku. Osově umístěné torzo smuteční síně s pozadím, dnes již zelené plochy hřbitova, jsme vyvážili parkovou plochou – bosketem. Tímto vymezením vznikl pás podél západní strany rozptylové loučky, který slouží jako přístupová cesta ke smuteční síni. Smuteční síň umísťujeme na rozhraní bosketu a cesty, tj. do těžiště celé kompozice. Bohatě dimenzovaná přístupová cesta k síni je zároveň dělícím prvkem mezi rozptylovou loučkou a bosketem, který zpětně utváří stavbu síně.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Přemýšlení o smuteční síni ne náhodou začíná vzpomínkami na loučení a jejich okolnosti, která jsme v minulosti prožili. Pro náš návrh se stala výchozí vzpomínka na malý kostel, který byl ve všech směrech samozřejmý. Stavba zjednodušená na svoji podstatu, kde se mohla konat svatba i pohřeb. Samozřejmost kostela byla dána zjednodušením, zaměřením na funkci stavby a jakoby zapomenutím na architekturu.
Navrhli jsme proto stavbu, která se snaží být podobně samozřejmá a nerafinovaná. Důležité na ní je pouze to proč jsme do ní přišli – loučení a vzpomínání. Koncepce domu vychází z přiznání vnitřních funkcí a jejich čitelnosti navenek. Cihelný monolit, pevně usazený v terénu, je složen ze tří objemů – kryté předsíně, smutečního sálu a zázemí pro nejbližší pozůstalé. Loď stavby začíná středně vysokou hmotou předsíně, která je po vzoru kostelů přístupná z cesty velkým vstupním otvorem. Snažíme se vyloučit jakékoli pochybnosti kde do domu vstoupit. Pozůstalí se shromáždí v předsíni a čekají na začátek obřadu. Vlastní smuteční síň tvoří převýšený prostor zakončení výklenkem pro rakev a řečníka. Prostor síně je propojen velkým oknem s ovocným sadem – bosketem. Dům je ukončen zázemím pro nejbližší pozůstalé s možností soukromého rozloučení se zemřelým. Tato část domu obsahuje také vstup do servisního podzemí. Poloha, velikost a počet vstupů – otvorů (4) do domu odpovídá základním funkcím.
Důležitým prvkem návrhu je odbourání zbytečných „meziprostorů“ v domě. Vše co zde není vyloženě nutné odpadá i za cenu snížení komfortu stavby. Přínosem je snadná orientace a možnost pozůstalých soustředit se na své myšlenky.

VENKOVNÍ ÚPRAVY AREÁLU
Úpravy areálu chápeme jako nedílnou součást stavby. Plochu pozemku navrhujeme ohraničit zdí, která by zaručila soukromí při průběhu obřadů. Zeď zároveň opticky uzavírá výhledy ze smuteční síně a je pozadím pro bosket. Východní stěna před hlavním vstupem do smuteční síně cloní rozptylovou loučku. Parkoviště pro návštěvníky hřbitova a obřadů je stranou trasy ze síně na hřbitov, tak aby pohřeb mohl důstojně pokračovat na hřbitov. Veškeré pochozí a pojízdné plochy jsou z válcovaného stěrku. Cesta ke smuteční síni je doplněna lavičkami s integrovaným osvětlením.

MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Základním materiálem stavby je cihelné zdivo v režné podobě. Tento materiál jsme zvolili s ohledem na životnost a umění stárnout. Zároveň jde o materiál, který je v českém prostředí dobře známý a propůjčuje stavbě srozumitelný vzhled. Interiér síně je doplněn masivními dřevěnými prvky a stěrkovými povrchy podlah. Betonové stropy ve všech částech smuteční síně jsou ponechané v pohledovém stavu. Nosné konstrukce jsou železobetonové a obvodový plášť je navržen jako sendvičový s vloženou tepelnou izolací. Ploché střechy jsou navržené s obráceným pořadím vrstev. Jako konečný povrch střechy jsou použité cihlové dlaždice v materiálu fasády. Skleněná výplň okna ze síně je navržená z pokoveného skla s nízkou propustností slunečního záření.

PROVOZ SERVISNÍ ČÁSTI
Tato část budovy je umístěna do suterénu stavby. S přízemím je suterén propojen výtahovou plošinou s oboustranným přístupem. Plošina přiléhá k vykládce pohřebních vozů, která je umístěna v nice severní fasády, kryté před pozůstalými. Řešení umožňuje také přímý přesun rakve do síně. Chodby jsou dimenzované, tak aby byla možné zatočit s vozíkem o 90 stupňů. Kancelář je osvětlena anglickým dvorkem.

Lennox

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_int2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_int1.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_ext3.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_ext2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_ext4.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_zahrada.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_zah2b.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_nadhled_v2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_ext1a.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_axo2.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/92_int3.jpg