Legner Architekt YouTube Legner Architekt <br />
YouTube E-mail to us !

Smuteční síň Valašské Meziříčí

2015 Ing.arch.Jana Vencálková - www.vencalkova.com
grafika : Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

Z obřadní síně ven vede cesta posledního rozloučení, kterou odchází smuteční průvod.

V místě křížení poslední cesty a stávající komunikace vybíhá po svahu kopce pěšina do pietního místa smuteční louky. Prostor louky je krajinářsky upraven. Je vymezen dvěma kruhy. Vnitřní prostor kruhu je mírně zapuštěn.Od něj se terén povlovně zvedá k vnějšímu kruhu.Ten je ohraničen sakurami. Po obvodu vnitřního kruhu je mlatová cesta. Prostor pro vsypovou louku se nachází, jak ve středu a tak ve vysvahované části.

Během obřadu posledního rozloučení „do země“ je v hlavní síni za katafalkem zatažena bílá látková roleta přes celou prosklenou stěnu severní fasády. Na konci obřadu se na bílé ploše zjeví duha. Symbolika odchodu duše zesnulého. Roleta se zvedá. Otevírá se pohled na zelen květinové louky a další cesta. Skleněné posuvné dveře se automatický otevírají. Smuteční průvod s rakví odchází cestou posledního rozloučení k hrobu.

https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_nef853x768.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_nadhledsdsf1024x614.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_md768x768.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_bsd1024x576.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_zakresss1024x355.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_ddas922x768.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_ddde1024x512.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_bokkk1024x614.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_rrrs1024x580.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_vrsek1024x580.jpg
https://www.czechdevelop.cz/files/gimgs/204_vstupik819x768.jpg