Obnova fásády Obecní Dům

2016 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner
Dolní Stakory