Mediatéka, Tampere, Finsko

2001
Ing.arch.MgA. Tomáš Legner, stáž na technické univerzitě Tampere