Dům u hradu, Staré město, ČP2

2015 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner