Bytový dům, V Jirchářích

2017 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner
studie