Rodinný dům s průběžnými vikýři

2021 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner