Řadové domy - luxusní, Dubce

2020 Ing.arch. MgA. Tomáš Legner a MgA.Bc. Matěj Gorner