Prezentace prozatimní scény pro arch. Formana, Plzeň


2013 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner , arch. Jan Forman