Muzeum budoucnosti, Letná


2008 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner