Atrium VŠUP


2003, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

Rozšíření vyuky VŠUP do vnitřního dvora. Ateliéry a přednáškové sály.