Městské zásahy


2010, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

Jde o propovázání Žižkova, Karlína a Nového města.
Masaryčka se ruší, vlaky jezdí na Hlavní nádraží.
Autobusové nádraží Florenc - spojit s hlavním nádražím.
Negrilioho viadukt v městě ztrácí význam - tzn. buď zbourat nebo nově využít jinak. Cyklostezky přes Vltavu.
Stará trať směrem na východ a na sever je nahrazena novým spojením pod vítkovem - tzn. cesta tratě lze využít jinak.
- např. pro osobní dopravu, cyklostezku apod.
Karlín spojit s Vítkovem, pěší trasy.
Nabídnout Rigráče a Vítkov více dolnímu městu.
Nad hlavním nádražím udělat vrstvu jak to chtěl udělat Práger.
Sherwood ze strany od magistrály - odstínit zastavět.
Magistrálu rozmělnit tak, že se na ní udělají křižovatky z kolmých ulic. A použije se jako městský bulvár. Tzn. např. jen dva pruhy + široké chodníky a stromy.
Město ji pohltí, požere.