Komunikace a sítě Lokalita Dubce pro 60 RD

DUR+DSP Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

uzemní studie arch. Hlaváček