Budějovická a magistrála

2006
Ing.arch.MgA. Tomáš Legner , ateliér Romana Kouckého a Edity Lisecové