Barcelona, ideový návrh

2008, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner
Analýza bloku v různých městech a ideový návrh Barcelony