Dům na historickém náměstí

2019 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

Zachování původní fasády, novostavba a přístavba domu do dvoru v kontextu historické zástavby.