Studentské bydlení, Athény, upto35.com

2004, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner, MgA. Ondřej Janků + Rona, MgA. Matěj Gorner