Líbeznice hasičská zbrojnice

2017 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner
MgA. Bc. Matěj Görner

Návrh má dva základní principy— přívětivost veřejného prostoru a funkční ergonomie technického zázemí. Jde o motivy protichůdné. Naše odpověď. Objekt slouží jako předěl. Předěl mezi relaxačním veřejným prostorem a obslužným prostorem technického zázemí.Organická forma objektu pomáhá oba hlavní principy rozvíjet. Organická forma zvyšuje dynamiku prostoru směrem k obci. Organická forma napomáhá lepší ergonomii lepší ergonomii motorových vozidel. Organická forma je atraktivní, bez zvýšení investičních nákladů zvyšuje hodnotu investice.