Filosofická fakulta, Opletalova

2016 MgA. Markéta Zdebská, Ing. Arch Jiří Kučera, Ing. Arch MgA. Tomáš Legner, Ing. Michal Volf, Ing.arch. Marek Žáček