Administrativní budova, Ruzyně

2008
Dipl. Ing. Claudia Schmidt,Ing.arch. Jana Vencálková, Ing.arch. Igor Hobza, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner