Rodinný dům ve svahu nad Sázavou

2020 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner