Rodinný dům s vikýři

2019 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner