Rodinný dům na jižním svahu s příjezdem k domu z jihu

2021 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner