Pasivní dům se slunolamy

2019 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner