Jednopodlažní dům, bungalov s rovnou i pultovou střechou, Valy.

2020 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner