Dům u jezera, studie


2006 Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner, ateliér Soukenka, FA ČVUT