Dům jižní svah uzký pozemek

2021 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

Dům je umístěn v severní části jižního svahu na dlouhém a úzkém pozemku.
Hmota s vodorovnými terasami se lehce vznáší nad svahem. Výhledy přes roh
na zámek Vinařice je i z horního ateliéru pro malířku.

Dětské pokoje jsou směrem severním s okny střešními a do štítu.
Vstup do domu je ze severu, kde je malé patio.

Přesahy terasy tvoří pergolu a zaroveň stíní interiér proti jižnímu slunci v létě.

Fasáda i střecha je z falcovaného plechu, vnitřní obklady jsou z modřínu či červeného cedru.

Dům je navržen na vesnici se sedlovou střechou, kterou odhmotňují vodorovné linie balkónů.

Rádi navrhneme i Váš vysněný dům.