Dlouhý dům jako stodola

2020 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner