Albertov půda

2005, Ing.arch. Tomáš Legner, MgrA. Petra Oplatková, MgrA. Rami Bala

Cílem této architektonické studie bylo prověřit a navrhnout možnosti využití doposud nepoužívaného půdního prostoru objektu Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty dopravní pro příležitostné širokoškálové administrativně reprezentační potřeby školy (výroční zasedání, specielní kurzy, presentace, rauty, apod). Celková výměra půdních prostor je 450 m2 , využitelná plocha po rekonstrukci bude okolo 300 m2 (využitelnou plocho se míní prostor se světlou výškou 2200mm)

Prostor půdy je pojat jako příležitostně užívaný univerzální prostor s odpovídajícím zázemím pro víceúčelové setkávání jako jsou: výroční zasedání, presentace, specielní kurzy, malé rauty, universitní slavnosti, výstavy…atd.

K jednoduššímu popisu řešení použijeme Kahnovskou klasifikaci architektonických prostorů jako obsluhovaných a obsluhujících.

Ty obsluhující jsou v našem případě umístěny v „servisním světlíku“ prorůstajícím střechou na severní straně hřebene severozápadního křídla budovy : nově navržené ocelové schodiště vložené do jednoho z podlahových polí, přímo navazující na hlavní schodiště budovy, je zároveň přístupem na střešní terasu přestávkový prostor, kuřárna apod; dále pak minimální čajová kuchyňka (káva, čaj, drobné občerstvení) a hygienické zázemí (toalety muži a ženy, koupelna se sprchovým koutem)