Recepční pult pro zemědělskou firmu

2016 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner, Doc. MgA. Irena Jůzová