Radio Wave, Český Rozhlas, Žižkov


2006 Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner

projekt interiéru stanice zpracovával čerstvý absolvent FA ČVUT arch. Tomáš Legner, zařízení dodala firma PFD. Stěhování z Vinohradské do nových prostor proběhlo díky velké podpoře ze strany technického oddělení bez větších problémù a 17. července 2006 po 13. hodinì bylo za přítomnosti generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka a dalšších rozhlasových veličin zahájeno zkuššební vysílání z nového studia v Jeseniově ulici.