Prostor přes dvě patra

Návrh interiéru RD Stará Boleslav

2018 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner