Návrh schodiště RD Počernice

Ing.arch.MgA. Tomáš Legner