Jahodnice F - společné prostory, Praha


2011 Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner, MgA. Matěj Gorner, MgA. Matěj Jakoubek

Ztvárnění společných prostor v bytovém domě Jahodnice, objekt F

koncept : individualizace a orientace oproti anonymitě bílých dlouhých zdí

klient Skanska, inv. náklady na realizaci 800 tisíc Kč., celkem 145 bytů
4 jádra, parking, chodby, schodiště, kladečský výkres , návrhy řezaných grafik, dozor