Hotel, Plzeň


2001 ČVUT, Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner, ateliér Soukenka