Hotel Malá Štěpánská

2006

Ing.arch. Jiří Kostlán