Funkcionalistická kavárna Radost

Foayer domu odborových svazů , Žižkov

2019 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner