Půdní nástavba, U Tržnice, Vinohrady

2009
Ing.arch. Jiří Kostlán, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner, Ing.arch. Jan Bouchal

projekt v realizaci