Botanica L - společné prostory

2012 Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner, MgA. Matěj Jakoubek
Ztvárnění společných prostor v bytovém domě Botanica L, Praha 5

koncept : Zenové safari na Sahaře v Bambusovém háji

klient Skanska, inv. náklady na realizaci 180 tisíc Kč., celkem 45 bytů
2 jádra, parking, chodby, schodiště, kladečský výkres , návrhy řezaných grafik, dozor